BAGDAD/LONDEN/WASHINGTON - De Amerikaanse presidentBush heeft zich maandag opnieuw vierkant achter zijn minister vanDefensie Rumsfeld geschaard, die door het Iraaksegevangenisschandaal steeds verder in het nauw raakt. De kwestiebezorgt ook de Britse regering hoofdbrekens. Minister van DefensieHoon moest zich voor het Lagerhuis verantwoorden voor foto's vanmishandelingen door Britse militairen.

Bush zei op een persconferentie dat Rumsfeld "eenvoortreffelijke job" doet. Rumsfeld ligt in eigen land onder vuurnadat foto's zijn verspreid waarop te zien is dat AmerikanenIraakse gevangenen mishandelen.

Een van de laatste aanvallen tegen de minister van Defensie kwammaandag in een hoofdredactioneel commentaar in vier Amerikaansemilitaire kranten, die onder dezelfde uitgever vallen. Daarin staatdat de verantwoordelijkheid voor de mishandeling van Iraaksegevangenen "tot aan de hoogste rangen van de militaire hiërarchieen haar civiele leidinggevenden reikt".

Publicatie

Binnen het Pentagon en de Amerikaanse regering woedt volgensnieuwszender CNN een discussie over de vraag of meer foto's envideobanden van misbruik van gevangenen moeten worden vrijgegeven.Voorstanders zeggen dat ze vroeg of laat toch wel opduiken en hetbeter is de publicatie te regisseren. Bush is voor het vrijgevenvan meer foto's, aldus CNN.

Gemanipuleerd

Voor het Britse Lagerhuis trok minister van Defensie Hoon deechtheid van foto's van mishandelingen door Britten in twijfel. Hijzei dat er aanwijzingen zijn dat een van de foto's isgemanipuleerd. Een voertuig op een foto, was op het moment dat deplaat werd geschoten niet in Irak, zei hij.

Hoon legde een verklaring af over de zaak, kort nadat premierBlair had gezegd dat hij een rapport van het Rode Kruis overmishandeling van Iraakse gevangenen in detentiecentra niet zelfonder ogen heeft gekregen. Blair voegde daar aan toe dat hij heeftbegrepen dat in het rapport slechts twee gevallen werden gemeld vanmishandeling waarbij Britse militairen waren betrokken en dat beidezaken "zijn afgehandeld".

Rapport

Blair verwees naar een rapport van het Rode Kruis uit februari,dat afgelopen week op de website van de Amerikaanse krant The WallStreet Journal verscheen. In het rapport wordt melding gemaakt van'systematische' mishandeling van Iraakse gevangenen.

In reactie op het gevangenissschandaal halveren de VerenigdeStaten binnen anderhalve maand het aantal mensen dat vastzit in hetAbu Ghraib complex buiten Bagdad. Generaal-majoor Geoffrey Miller,die in het Iraakse gevangeniswezen orde op zaken moet stellen, zeidat de Amerikanen het aantal gevangenen terugbrengen van ongeveer tot tussen de 1500 en 2000.

Al-Sadr

De Amerikaanse militairen in Irak hebben nog altijd veel testellen met aanhangers van de radicale geestelijke Muqtada al-Sadr.In de wijk Sadr-City in Bagdad kwamen in de nacht van zondag opmaandag bij gevechten tussen leden van de militie van Al-Sadr enAmerikanen zeker 35 opstandelingen om het leven. De Amerikaansewoordvoerder Kimmitt bevestigde berichten van ooggetuigen dat hetplaatselijke hoofdkwartier van Al-Sadr in de wijk met de grondgelijk is gemaakt.

Ook de Nederlandse militairen in Irak kwamen in actie tegenmogelijke tegenstanders van de internationale coalitie. Ze hieldenin As Samawah in het zuiden vier Irakezen aan die in hun auto zevengranaatwerpers hadden. De Irakezen worden overgedragen aan deBritse militairen in Shaiba, in de buurt van Basra.

Saboteurs

Ten zuiden van Basra is de uitvoer van olie voor een deelgestaakt. Saboteurs bliezen zaterdag een pijpleiding op die naar deinstallaties leidt. De leiding stond maandagavond nog steeds inbrand.