AMSTERDAM - De moskeeënorganisatie Milli Görüs en het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) slaan in Amsterdam de handen ineen om Turken die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn alsnog goed Nederlands te leren. Het is voor het eerst dat dat gebeurt in samenwerking met een grote organisatie die de eigen achterban mobiliseert.

Tweehonderd Turken in de hoofdstad, allemaal leden van de moskeeënorganisatie Milli Görüs die naar schatting 30.000 Turken in het land vertegenwoordigt, beginnen met een intensieve cursus Nederlands en oriëntatie op de maatschappij. Dat gebeurt in het kader van het zogenoemde oudkomersbeleid, waarvoor het kabinet in 95 miljoen euro uittrekt.

Krom taalgebruik

In totaal lopen er in Nederland naar schatting 400.000 mensen van diverse nationaliteiten rond die al jaren in Nederland zijn, maar de taal niet spreken of verstaan. Volgens NCB-directeur I. Akel zijn er wel cursussen voor deze groep, maar haakt 35 procent af wegens gebrek aan maatwerk. "Die mensen zijn al jaren in Nederland en hebben ingesleten gewoonten en - krom - taalgebruik."

De samenwerking met Milli Görüs en een intensieve begeleiding door het NCB moet ertoe leiden dat Turkse analfabeten zich na 285 cursusuren redelijk redden in het Nederlands. "We hebben een grote mond en grote ambities", aldus Akel.

Druk op de ketel

Het NCB probeert soortgelijke initiatieven in andere steden in Nederland te beginnen, maar wacht nog steeds op een reactie van de inspraakorganen. Volgens directeur H. Karacaer van Milli Görüs mag er van overheidswege best wat meer druk op de ketel worden gezet.

"Laat minister Van Boxtel alle landelijke inspraakorganen die zeggen dat ze bepaalde groeperingen vertegenwoordigen maar dwingen om binnen drie maanden met een plan van aanpak te komen."

Karacaer benadrukt dat zijn organisatie integratie en participatie van moslims in de Nederlandse samenleving wil bevorderen, ook al wordt Milli Görüs er van verdacht gelieerd te zijn aan de in Turkije verboden fundamentalistische Refah-partij.

Vooral vrouwen

Tot nu toe tonen vooral veel vrouwen belangstelling voor de cursussen, zegt Karacaer. "Die zijn extra gemotiveerd omdat er voor hen meer op het spel staat. Het gaat niet alleen om het beheersen van een taal, het gaat er om dat ze minder afhankelijk zijn van hun man."