NIJMEGEN - Mensen die in een sociaal-economisch zwakke wijk of buurt wonen, hebben meer last van depressieve symptomen dan mensen die in een prettige omgeving wonen. Als de fysieke en sociale omgeving verbetert, nemen de klachten af. Investeren in buurtverbetering is dus heilzaam voor de volksgezondheid.

Dat concludeert de Nijmeegse sociologe drs. V. Meertens, die vrijdag op haar onderzoek promoveert aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). Meertens analyseerde de gegevens van 16.000 mensen met depressieve symptomen in de jaren 1975-1998. Ook onderzocht zij de gegevens van ruim 1600 mensen in 54 buurten in Nederland.

Volgens Meertens hebben de inspanningen van lokale overheden om slechte buurten aan te pakken zeker nut.