VOORBURG - Het aantal inwoners in Nederland is in het eerste kwartaal van 2004 met 10.000 personen gegroeid tot bijna 16,3 miljoen mensen. Dat is de laagste bevolkingsgroei in een kwartaal sinds twintig jaar geleden. Dit blijkt uit cijfers die het CBS maandag bekend heeft gemaakt.

De lage groei is veroorzaakt door de daling van het aantal geboorten en door de verdere daling van de immigratie. In het eerste kwartaal was het aantal immigranten lager dan het aantal emigranten. Naar verwachting zal de bevolking in Nederland in 2004 toenemen met 61.500 inwoners. Dat zou net iets minder zijn dan in , toen groeide de bevolking met 62.400 inwoners.

In het laatste kwartaal van 2003 was de daling van het aantal geboorten ten opzichte van het jaar daarvoor de grootste in dertig jaar. Deze daling heeft zich voortgezet in het eerste kwartaal van . Het CBS verwacht dat het totale aantal geboorten dit jaar voor het eerst sinds 1998 onder de 200.000 zal liggen.

Daling

Volgens het CBS heeft de daling van het aantal geboorten te maken met een verminderd vertrouwen in de economie. Slechte economische verwachtingen leiden anderhalf tot twee jaar later meestal tot een daling van de geboortecijfers. Ook zijn er minder vrouwen van rond de dertig jaar. Dit is de leeftijd waarop de meeste vrouwen moeder worden.

Immigranten

In het eerste kwartaal van 2004 zijn 22.000 immigranten geregistreerd. Dit zijn er bijna 5000 minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De daling die sinds 2001 is ingezet, zet hiermee door. Volgens het CBS is vooral de daling van de immigratie uit Turkije opvallend. In tegenstelling tot de immigratie van andere groepen liet de immigratie van Turken de laatste jaren een stijging zien. Daaraan is een einde gekomen. Ook in het eerste kwartaal van 2004 vertoont de immigratie van Turken een daling.

De groei van de bevolking was voor het laatst zo laag in het eerste kwartaal van 1983. In 2000 was de bevolkingsgroei het grootst. Toen nam het aantal inwoners toe met 123.000 personen.

Het CBS stelt de cijfers over de bevolkingsgroei samen op basis van informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens van alle Nederlandse gemeenten. De bevolkingsgroei wordt berekend aan de hand van de geboorte- en sterftecijfers en uit de immigratie- en emigratiegegevens.