WASHINGTON - Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft vorig jaar goedkeuring verleend aan harde ondervragingsmethodes in de Guantanamo Bay-gevangenis op Cuba. Daardoor werd het mogelijk om gevangenen naakt te ondervragen, hun slaap te verstoren en hen bloot te stellen aan harde muziek en felle lampen. Dat heeft de krant Washington Post zondag op zijn website gemeld. Het Amerikaanse dagblad baseert zich op defensiefunctionarissen die niet met naam en toenaam in de krant wilden.

Een geheime lijst met circa twintig technieken werd in april door de hoogste kringen van het Pentagon goedgekeurd. Het gebruik van enkele methodes had de uitdrukkelijke toestemming nodig van minister van Defensie Donald Rumsfeld zelf. Het is volgens de Washington Post voor het eerst dat het bestaan van een dergelijk document openbaar wordt.

Ondervragers moeten wel duidelijk maken dat de harde behandeling "militair noodzakelijk'' is, aldus de geïnterviewde functionarissen. Eenmaal goedgekeurd moet de behandeling gepaard gaan met "gepaste medische controle''. Naakte ondervraging is alleen toegstaan als er geen andere gevangenen bij zijn. "We wilden legale manieren vinden om de druk op te vijzelen'', aldus een van de anonieme advocaten die hielp bij het samenstellen van de richtlijnen. "We wilden een beetje meer vrijheid dan in een Amerikaanse gevangenis, maar geen marteling''.

Het Pentagon zou ook goedkeuring hebben verleend om vergelijkbare ondervragingstechnieken toe te passen op Iraakse gevangenen die worden verdacht van banden met terroristische organisaties of rebellengroepen. Het was volgens de krant niet duidelijk of die ook golden voor de Abu Ghraib-gevangenis bij de Iraakse hoofdstad Bagdad. Misstanden in het complex hebben de afgelopen week tot wereldwijde verontwaardiging geleid.

Een woordvoerder van het Pentagon weigerde de krant een reactie. Een zegsman van het Amerikaanse Zuidelijke Commando bevestigde tegenover het persbureau Reuters dat de legerleiding in het voorjaar van 2003 een glijdende schaal van ondervragingstechnieken had goedgekeurd. Hij ontkende echter met klem dat gevangenen naakt mogen worden ondervraagd. "Het is nooit overwogen'', aldus de woordvoerder. "We doen het niet.''

De Verenigde Staten houden op Guantanamo Bay circa 600 buitenlandse gevangenen vast. De meesten worden verdacht van steun aan terroristische organisaties en vastgehouden zonder enige vorm van aanklacht of procesgang. Deze week strafte het leger twee bewakers van het complex op Cuba die gevangenen hadden aangevallen.