ROTTERDAM - De PvdA wil experimenteren met 'gratis' openbaarvervoer in grote steden, maar de partij vindt dat ingewikkeldeoverheidsregels die aanpak bijna onmogelijk maken. Partijleider Bosheeft dat zaterdag in Rotterdam gezegd tijdens een ontmoeting metzijn Vlaamse collega Stevaert.

In België zijn verschillende proeven met 'gratis' openbaarvervoer al geslaagd. "Vanzelfsprekend rijden bus en tram bij onsniet voor niets, maar iedereen moet er maar één keer, bij debelasting, voor betalen", legde Stevaert uit. Het 'gratis' vervoermet bus, tram of metro wordt daar bekostigd door voor alle inwonersvan de stad de belastingen te verhogen.

Rotterdam bezuinigt op het openbaar vervoer en wil een aantalminder bezette lijnen schrappen. Bos noemde dat een conservatieveoplossing. Ook is hij er niet voor de tarieven te verhogen. Volgensde PvdA-leider moet de Nederlandse overheid het mogelijk maken eenvoorbeeld te nemen aan de Belgische stad Hasselt, waar Stevaert alswethouder een model van 'gratis' openbaar vervoer invoerde.

Stevaert was met een aantal partijgenoten van de SP.A pertouringcar naar Rotterdam gereisd. Hij ontmoette onder meerwerknemers en bestuurders van het plaatselijkeopenbaarvervoerbedrijf, de RET.

Ramptoerist

Later discussieerde hij met Bos inde centrale bibliotheek van de stad over onderwijs. Stevaertontkende te zijn gekomen als 'ramptoerist'. Aanvankelijk had hijlaten weten de tocht naar het noorden te maken om te zien "hoe hetleven is zonder socialisten in de regering". Het bleek hem mee tevallen. "Er is absoluut niets mis met Nederland. Maar sommigemaatregelen, zoals de besparingen, zouden nooit door de PvdA zijngenomen."