LUBECK - Een vaccin dat voorkomt dat iemand de longziekteSARS krijgt, zal op z'n vroegst over twee jaar beschikbaar zijn.Tot die tijd moeten besmette mensen nog steeds worden geïsoleerd omverspreiding van het virus te voorkomen. Dat heeft zaterdagdirecteur Rolf Hilgenfeld van het Duitse Instituut voor Biochemiegesteld.

Hilgenfelds instituut maakt deel uit van de Universiteit vanLubeck. In die stad zijn zaterdag driehonderd wetenschappers bijeenvoor een internationaal congres over SARS, een jaar na de eersteuitbraak.

De epidemie kostte tot nu toe wereldwijd ruim achthonderdmensen het leven. Zeker 8000 mensen raakten geïnfecteerd. In Chinazijn onlangs weer nieuwe gevallen opgedoken.