MIDDELBURG - In het bijzijn van koningin Beatrix, prinsConstantijn en prinses Laurentien zijn zaterdag in Middelburg deFour Freedom Awards uitgereikt. Nane Annan, vrouw vansecretaris-generaal van de VN Kofi Annan, ontving de prijs uithanden van oud-premier Ruud Lubbers en Anna Eleanor Roosevelt.

De kleindochter van de oud-president van Amerika was aanwezignamens het Amerikaanse Franklin en Eleanor Roosevelt Institute. Ditinstituut reikt al jaren de prijzen uit ter ere van de viervrijheden die zijn opgenomen in de Universele Verklaring van deRechten van de Mens van de Verenigde Naties.

Verhinderd

Kofi Annan zelf was verhinderd. De huidige internationaleontwikkelingen vereisten zijn aanwezigheid in New York, zo liet eenwoordvoerder van de VN eerder weten. Annan ontving de prijs voorzijn toewijding aan de Verenigde Naties en "zijn inzet voor deverhoging van de levensstandaard van alle wereldburgers".

In een video-opname verontschuldigde Annan zich dat hij niet bijde uitreiking aanwezig kon zijn. Hij liet daarin ook weten dat hijde onderscheiding een grote eer vindt en hij dankte koninginBeatrix voor haar aanwezigheid.

Lennart Meri, voormalig president van Estland, politicus,schrijver en filmer, kreeg de onderscheiding voor vrijheid vanmeningsuiting. Hij kreeg de prijs uit handen van Hans van denBroek, oud-minister van Buitenlandse zaken en Arthur Schlesinger,emeritus van het Roosevelt Institute.

Godsdienst

De Amsterdamse burgemeester Job Cohen overhandigde samen metdominee Forrester Church, van de Unitarian Church of All Souls inNew York, de prijs voor vrijheid van godsdienst aan de PalestijnSari Nusseibeh. In de toespraak werd zijn standvastigheid tijdensarrestaties en mishandelingen en zijn geloof in vrijheid geroemd.

Marguerite Barankitse kreeg een minutenlang applaus, nadat zijde prijs voor vrijwaring van gebrek had gekregen van actrice GerdaHavertong. Het aanwezige publiek was hoorbaar onder de indruk vanhetgeen zij had meegemaakt. Barankitse maakte destijds de oorlog ende slachting tussen de Hutu's en de Tutsi's in Burundi van dichtbijmee.

Droom

Barankitse bedankte het publiek. Ze vroeg iedereen zich evenkind te voelen. "Omdat we allemaal kinderen van de wereld zijn",zo sprak ze geëmotioneerd. "Sommige kinderen sterven van honger,kou en aids, ik droom van een betere wereld waarin kinderen kunnenopgroeien", aldus Barankitse.

Vervolgens vroeg ze iedereen op te staan, elkaar een hand tegeven en met haar te zingen en te dansen. Ze zong een simpel wijsjeen deed er een danspasje bij. De hele zaal gaf gehoor aan haaroproep en zong en danste met haar mee.

EU

Als laatste was Max Kohnstamm aan de beurt die de prijs kreegvoor vrijwaring van vrees. Kohnstamm stond aan de wieg van deEuropese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van deEuropese Unie. Prins Constantijn reikte de prijs uit aan de man diehij adresseerde als zijn "ome Max". Kohnstamm is namelijk zijnpeetvader.