ARNHEM - De gemeente Arnhem stelt samen met brandweer enpolitie een onderzoek in naar het zinken van een schip bestemd voorde opvang drugsverslaafden. De zogeheten drugsboot zonk in denacht van vrijdag op zaterdag in Arnhem gedeeltelijk in de Rijn.

Volgens de Arnhemse burgemeester P. Krikke was de oorzaak vanhet zinken zaterdagmiddag nog volstrekt onduidelijk. Om de oorzaakte kunnen vinden, moet het schip eerst worden geborgen. Bergershebben zaterdag voorbereidingen getroffen, zondag valt het besluitof de berging daadwerkelijk door kan gaan, aldus Krikke.

De drugsboot ligt recht en stabiel op de bodem van de Rijn. Hetgrootste deel van het schip steekt boven water. Kranen op de kadeen op het water moeten de tachtig meter lange en twaalf meter hogeboot van de bodem lichten. Daarna wordt het vaartuig leeggepompt.

24-uurs opvang

Het schip, bestemd voor de opvang van zeventig drugverslaafden,werd onlangs voor 6 miljoen euro geschikt gemaakt voor de 24-uursopvang van drugsverslaafden. Het vaartuig zou volgende week aan degemeente worden overgedragen en daarna opengaan. Ondernemers in debuurt ageren tegen de komst ervan.

Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Omdat Arnhem noggeen eigenaar is, komen de kosten in elk geval niet voor rekeningvan de gemeente, aldus Krikke. De gemeente kijkt naar mogelijkhedenom de bestaande dagopvang voor drugsverslaafden langer open tehouden. Die opvang zou eigenlijk de deuren sluiten na ingebruiknamevan de drugsboot.

De boot was nog eigendom van Scheepswerf Grave uit Grave, dieook de verbouwing uitvoerde. De werf wil geen commentaar geven ophet incident.