PARIJS - De bloedige aanslagen van vorig jaar in deMarokkaanse stad Casablanca zijn uitgevoerd door Marokkaanse ledenvan het terreurnetwerk al-Qaeda. Ook werden zij door deextremistische moslimorgansiatie gefinancierd. Dat heeft het hoofdvan de Marokkaanse politie gezegd.

Mogelijk speelden ook extremistische groepen uit Libië een rolin de aanslagen van 16 mei, aldus generaal Hamidou Laanigri in eeninterview met het Franse dagblad Le Figaro van zaterdag. Deaanslagen kostten 45 mensen het leven. Onder hen waren de twaalfdaders die zich met bommen opbliezen.

De zelfmoordterroristen hebben al-Qaeda-leider Osama bin Laden,diens rechterhand Ayman al-Zawahiri en de operationeel leider vanhet terreurnetwerk, Abu Mussab Zarqawi in 2002 ontmoet, steldeLaanigri. Zij vroegen Bin Laden toen om financiële steun. "Zarqawigeloofde in hen en oefende zijn invloed uit."

Inmiddels zijn de meeste extremisten in Marokko volgens depolitiechef opgepakt. "Voor zover ik weet zijn er nog een dozijngevaarlijke elementen op vrije voeten."

Laanigri vertelde Le Figaro dat circa 1200 vermeendemoslimmilitanten voor de rechter zijn gebracht, van wie er 700 zijnveroordeeld. Zeventien van hen hoorden de doodstraf over zichuitspreken.