ROTTERDAM - Het aantal inbraken in Nederland is in 2003flink gedaald. De hoeveelheid auto-inbraken nam af met 13 procent,terwijl 6 procent minder woninginbraken werden gemeld.

Dat blijkt zaterdag uit de zogeheten Misdaadmeter van hetAlgemeen Dagblad . De krant vergeleek de criminaliteitscijfers vanalle 25 Nederlandse politiekorpsen over 2003. Ten opzichte van 2002 werden 30.000 minder auto's opengebroken.Het aantal woninginbraken daalde met 4700.

Ook andere delicten namen af. Het aantal overvallen daalde met 7procent, terwijl de hoeveelheid straatroven met 4 procentverminderde. Het aantal mensen dat slachtoffer werd vanzakkenrollers nam af met 8 procent.

Het Nederlands Politie Instituut schrijft de daling vancriminaliteit toe aan de 4000 extra politieagenten die erbij zijngekomen en aan de strengere aanpak van veelplegers.

Amsterdam blijft, gemeten naar het aantal inwoners, de stad metde hoogste criminaliteitscijfers. Rotterdam en Heerlen bezetten detweede en derde plaats.