DEN HAAG - Drie CDA-Tweede-Kamerleden, die een uitnodiginghebben aangenomen om een bezoek te brengen aan Taiwan, zullen eendeel van de kosten zelf betalen. De regering van Taiwan zou reis,verblijf en onkosten van de vijfdaagse reis van de CDA-Kamerledenen hun partners voldoen. De opschudding die zaterdag ontstond,heeft de parlementariërs doen besluiten de kosten van de partnersvoor eigen rekening te nemen, liet het Kamerlid De Haan weten.

Het gezelschap vertrekt maandag. De Haan treedt op alswoordvoerder van het drietal dat verder bestaat uit Ormel en Haverkamp. "Dit is zeker geen snoepreisje", zei hij eerder, netterug van een parlementaire reis naar Mozambique. "We hebben eenloodzaar programma van drie dagen. Het is een uitermate nuttigwerkbezoek." De Haan is voorzitter van de vaste commissie voorBuitenlandse Zaken. Hij had er geen bezwaar tegen dat ook zijnechtgenote op kosten van de regering van Taiwan meegaat. "Zijmaakt gewoon het programma mee. Voor de partners wordt nietsextra's geregeld."

Gevoelig

Nederland onderhoudt geen officiële betrekkingen met Taiwan.Daarom ligt de reis extra gevoelig. Nederland erkent deVolksrepubliek China, die Taiwan beschouwt als een afvalligeprovincie.

De CDA'ers hebben Tweede-Kamervoorzitter Weisglas van hun reis opde hoogte gesteld. Dat zijn ze verplicht als ze een trip krijgenaangeboden. Weisglas is momenteel op vakantie. De Kamer houdt tot mei reces.

Individuele verantwoordelijkheid

De afdeling voorlichting van de Tweede Kamer laat weten dat hetaannemen van reizen de individuele verantwoordelijkheid van deKamerleden is. Volgens het vorig jaar aangescherpte reglement vanorde moeten dergelijke invitaties (net als nevenfuncties en giftenvan meer dan 50 euro) bij Weisglas worden gemeld.

Voor De Haan wordt het de tweede trip op kosten van Taiwan ineen half jaar. Ook andere parlementariërs, Wilders en Weekers (beiden VVD), blijken recentelijk een geheel verzorgde reis opkosten van Taiwan naar het Aziatische land te hebben gemaakt. Zij nameneveneens hun partners mee.

Werkbezoek

Volgens Weekers ging het om een werkbezoek, waarbij onder meerwerd bekeken hoe de ziekte SARS zich in het land heeft ontwikkeld.De uitnodiging zou zijn onafhankelijkheid niet hebben beïnvloed.Een aantal Kamerleden betwijfelt dat, zo lieten ze zaterdag weten.Om die reden zouden Koenders (PvdA), Bakker (D66) en Van Bommel(SP) een invitatie hebben afgeslagen.