WASHINGTON - Een grote meerderheid van de Amerikanen isgekant tegen een gedwongen vertrek van minister van DefensieRumsfeld als gevolg van de mishandeling van Iraakse gevangenen. Datblijkt uit een gezamenlijke peiling van de krant The Washington Post en de zender ABC News , die zaterdag is gepubliceerd.

Uit de peiling blijkt dat zeven van de tien Amerikanen vindendat de minister niet moet aftreden. Tweederde is voorstander vanstrafrechtelijke stappen tegen de Amerikanen die zich aanmishandelingen en vernederingen schuldig hebben gemaakt. Ruim dehelft van de ondervraagden meent dat ook hogere officieren moetenworden vervolgd.

Minder dan de helft van de ondervraagden, 48 procent, kan zichvinden in de wijze waarop president Bush de kwestie aanpakt,terwijl 35 procent hierover zijn afkeuring uitspreekt. Deresterende 17 procent heeft er geen mening over.

Het onderzoek is uitgevoerd, voordat Rumsfeld vrijdag voor eenSenaatscommissie de volledige verantwoordelijkheid voor hetschandaal op zich nam. Ruim achthonderd Amerikanen zijn voor depeiling gepolst.