WASHINGTON - Wegens de Irak-affaire heeft de verantwoordelijke Amerikaanse minister van Defensie, Rumsfeld, de afgelopen dagen herhaaldelijk overwogen af te treden. Hij wil echter niet "domweg" om uitsluitend politieke redenen opstappen.

Dat verklaarde de bewindsman vrijdag voor de Senaatscommissie voor de strijdkrachten in Washington. Hij zou meteen vertrekken als hij het gevoel zou hebben zijn taken als bewindsman niet meer te kunnen vervullen.

Rumsfeld verklaarde verder de "volledige verantwoordelijkheid" te dragen voor het schandaal van de mishandeling van Iraakse gevangenen.

Volle verantwoordelijkheid

"Deze zaken gebeurden tijdens mijn dienst. Als minister van Defensie ben ik verantwoordelijk en ik neem de volle verantwoordelijkheid op mij", aldus de bewindsman in een korte verklaring voordat de senatoren van de commissie hem aan de tand voelden.

Hij bood de slachtoffers zijn verontschuldigingen aan en verklaarde dat er wordt gewerkt aan een compensatieregeling. Daarnaast kondigde hij nog een diepgravend onderzoek aan naar de mishandeling van de Iraakse gevangenen.

De bewindsman leek door het stof te gaan in een poging president Bush buiten schot te houden. De minister zei de ernst van het schandaal te hebben onderschat en niet tijdig ingezien te hebben dat hij de zaak aanhangig had moeten maken bij "de hoogste niveaus" van de regering onder wie president Bush.

Nieuwe beelden

Vrijdagavond waarschuwde Rumsfeld voor nieuwe beelden van mishandelingen van Iraakse gevangenen door Amerikaanse militairen. Hij vreest dat de opnames het schandaal nog groter maken, als zij openbaar worden gemaakt.

Rumsfeld verklaarde dat tegen een Senaatscommissie die de mishandeling van Iraki's onderzoekt naar aanleiding van de publicatie van enkele foto's. De bewindsman onthulde dat de onderzoekers van het schandaal over talrijke andere foto's en videobanden beschikken. Hij had de "afschuwelijke" beelden donderdag bekeken en noemde ze "nauwelijks te bevatten". Rumsfeld uitte de hoop dat de foto's en tapes niet in handen van de media komen, omdat zij funest zouden kunnen zijn voor de reputatie van de Verenigde Staten.