DEN HAAG - Minister Donner van Justitie wil eisen stellen aan het gedrag van gevangenen die vervroegd willen vrijkomen. Voor hen moet in de toekomst bijvoorbeeld een locatieverbod of een meldingsplicht gelden. Ook kan als eis gelden een alcohol- of drugsverbod, of meedoen aan een cursus.

De bijzondere voorwaarden voor de zogeheten vervroegde invrijheidsstelling staan in een wetsvoorstel dat Donner vrijdag voor advies naar openbaar ministerie, rechterlijke macht en advocatuur stuurt. In Donners plannen blijven veroordeelden ook als zij vervroegd vrijkomen langer onder toezicht van justitie.

In het wetsvoorstel staat ook dat een rechter een gevangenisstraf van twintig jaar kan opleggen zonder voorwaardelijke invrijheidsstelling. De gedetineerde moet in dat geval de straf volledig ondergaan. Hiermee verkleint Donner het gat tussen de hoogste tijdelijke straf die een rechter kan opleggen (twintig jaar) en het zelden uitgesproken levenslang.

Donner kondigde de beperking van de vervroegde invrijheidsstelling al eerder aan. Een meerderheid in de Tweede Kamer en de meerderheid van de rechters pleitten daar ook al voor.

Donner tornt in zijn wetsvoorstel overigens niet aan de termijnen van vervroegde invrijheidsstelling. Nu worden gevangenen met een straf langer dan één jaar na tweederde van hun straf zonder meer vrijgelaten. Dat blijft zo. Nieuw zijn de voorwaarden die Donner nu stelt aan het gedrag van een gevangene die eerder vrijkomt.