NEW YORK - De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft de Sudanese overheid vrijdag beschuldigd van etnische zuivering en schending van de mensenrechten in de westelijke regio Darfur. In het gebied vechten overheidstroepen en Arabische milities al vijftien maanden tegen rebellen. De strijd heeft ten minste 10.000 slachtoffers geëist.

Volgens HRW hebben de regeringseenheden meegedaan aan bloedbaden, standrechtelijke executie van burgers, het platbranden van steden en dorpen en het met geweld ontvolken van grote stukken land die al lang worden bewoond door Afrikaanse etnische groepen.

Dorpen zijn volgens HRW "niet willekeurig maar systematisch" in brand gestoken. "Er kan geen twijfel bestaan over de schuld van de Sudanese overheid aan schending van mensenrechten in Darfur", aldus HRW-onderdirecteur Peter Takirambudde. "De VN-Veiligheidsraad moet deze brute feiten niet negeren."

Uithongeren

De Verenigde Naties meldden donderdag dat de Sudanese regering met opzet burgers uit in ten minste één stad in Darfur uithongert. De VN wijzen in het rapport ook op etnische zuiveringen en andere ernstige misstanden.

"Talrijke getuigenissen, bevestigd door de recente waarnemingen ter plaatse", wijzen volgens de VN op een strategie van systematische en opzettelijke uithongering van inheemse vluchtelingen door de regering en haar veiligheidsdiensten.

Bewaken vluchtelingen

"Het is duidelijk dat de gewapende personen die de vluchtelingen 'bewaken', de toevoer van voedsel hebben tegengehouden, net als initiatieven van de vluchtelingen zelf om het bos in te gaan om basisvoedsel te vinden", aldus het rapport.

De VN spraken begin vorige maand ook van "etnische zuiveringen" en de "tactiek van de verschroeide aarde", die milities in Darfur zouden toepassen. De Sudanese regering steunt er Arabische milities, die zeer gewelddadig optreden tegen niet-islamitische (zwarte) landgenoten.