AMSTERDAM - Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat een nieuwe Pim Fortuyn nodig is. Dat blijkt uit een onderzoek van Intomart GFK. Voor het onderzoek zijn vragen gesteld aan 524 mensen. Van de ondervraagden is 91 procent het eens met de stelling dat de problemen waar Fortuyn zich mee bezig hield voor zijn dood, nog steeds bestaan.

Zeker 49 procent van de Nederlanders vindt dat er een nieuwe Fortuyn op moet staan om de problemen in Nederland op te lossen. De grootste problemen in Nederland zijn volgens de respondenten de criminaliteit, de gezondheidszorg en integratie. Een kleine meerderheid is van mening dat de politiek te weinig met Fortuyns gedachtegoed heeft gedaan.