DEN HAAG - Qazi Hussain Ahmed, de leider van de grootste Pakistaanse moslimpartij, komt op vrijdag 21 mei naar Den Haag. Hij geeft een lezing in de Haagse Hogeschool, op uitnodiging van de Arabisch Europese Liga (AEL ).

Als leider van de fundamentalistische Jamaat-e-Islami was Hussain Ahmed fel gekant tegen de Amerikaanse aanvallen op Afghanistan en de medewerking die de Pakistaanse regering daaraan verleende. De leider werd eind 2001 enige tijd onder huisarrest geplaatst nadat hij had opgeroepen tot een nationale staking.

Aanklachten tegen de moslimleider werden niet ingediend. Als erkend criticaster van het militaire bewind van de Pakistaanse president Musharraf werd Hussain Ahmed al vaker onder huisarrest geplaatst.

Tijdens de lezing in Den Haag zal Hussain Ahmed spreken over de 'Toekomst van de Ummah'. Daarmee wordt zoiets bedoeld als een samenleving waar vrede, gerechtigheid en liefde heersen. Het islamitische begrip oemma valt te vergelijken met wat in het christendom 'Rijk Gods' heet.