RIJSWIJK - Bevrijdingsdag is evenals Koninginnedag dit jaaruitbundiger gevierd dan vorige jaren. De diversebevrijdingsfestivals trokken ongeveer 700.000 bezoekers, bijna.000 meer dan vorig jaar. Ook aan het bevrijdingsdefilé inWageningen deden onder het toeziend oog van prins Bernhard meeroorlogsveteranen mee dan vorige jaren.

Premier Balkenende opende woensdag in de Martinikerk inGroningen Bevrijdingsdag 2004 met zijn toespraak over het themaVrijheid is kiezen en delen. Volgens de premier is vrijheid voorNederlanders tegenwoordig te vanzelfsprekend.

Vrijheid

"Wij zijn gewend aanonze vrijheid. Misschien daardoor voelen we de waarde ervan in onseigen leven vaak niet meer zo sterk. We denken maar al tegemakkelijk dat 'anderen' er wel voor zullen zorgen dat de vrijheidbehouden blijft." Balkenende noemde kiesrecht en democratie alsgrootste vrijheden.

De minister-president ontstak vervolgens in het GroningseStadspark het Bevrijdingsvuur. Wereldkampioen allround schaatsenRenate Groenewold bracht de vlam van Wageningen naar de stadGroningen.

Groene baret

In Wageningen maakte prins Bernhard een opmerkelijke keuze. Hijdroeg bij het afnemen van het defilé van oorlogsveteranen uitprotest een groene commandobaret. Bernhard wilde hiermee duidelijkde commando's steunen die tegen de komst zijn van een groene baretvoor de hele landmacht.

De organisatie maakte bekend dat de prins in 2005, zestig jaarna de capitulatie, voor het laatst aanwezig is bij het defilé. Aande jaarlijkse parade deden ruim 4200 oorlogsveteranen mee. Hunaantal groeit elk jaar door onder meer de deelname van veteranendie zijn uitgezonden naar Libanon, Bosnië, Irak en Afghanistan.Behalve door Bernhard werden de Prinses Irene Brigade, de 'Indischejongens', de Marva's en alle andere onderdelen ook toegejuicht doorduizenden toeschouwers.

Afwezig

Prins Bernhard was niet aanwezig bij de herdenkingsbijeenkomstin de Wageningse Johannes de Dooper-kerk voorafgaande het defilé.Pieter van Vollenhoven en zijn zoon Pieter-Christiaan namen dehoneurs waar. Bernhard zag zijn kleinzoon even later wel meelopenin het defilé als reservist van de Koninklijke Marechaussee.

Op dertien plekken in Nederland werden bevrijdingsfestivalsgehouden. Tasha's World, De Vliegende Panters, She Got Game en Hindvlogen onder meer in een helikopter langs een aantalfestivalterreinen. De Vliegende Panters vroeg, in samenwerking metWarchild, aandacht voor de gevolgen van oorlog en geweld voorkinderen. Tasha's World richtte de aandacht op ontheemden, samenmet Mensen in Nood. She Got Game en Hind riepen het publiek op omvrouwen in Irak te steunen voor gelijke rechten.

Vliegende groet

Engelse piloten vroegen in de buurt van Assen aandacht voorzeven gesneuvelde kameraden uit de Tweede Wereldoorlog, die op 20oktober 1943 in de buurt van Assen neerstortten. Een viermotorigeLancaster PA 474 van de Royal Air Force (RAF) vloog woensdag overde plaats des onheils en bracht onder het toeziend oog vanhonderden belangstellenden een vliegende groet. De zus van een vande gesneuvelden onthulde een monument.

De nationale viering van de bevrijding wordt woensdagavondafgesloten met het traditionele 5 mei-concert aan de Amstel inAmsterdam in aanwezigheid van koningin Beatrix. Het RadioFilharmonish Orkest speelt onder leiding van Edo de Waart ondermeer muziek van Bernstein en Gershwin.

Samenzang

Het droge weer zorgde voorveel belangstellenden langs de Amstel. Het concert eindigde met hetgemeenschappelijk zingen van het lied 'We'll meet again' van deBritse zangeres Vera Lynn. Tijdens de samenzang voer koninginBeatrix weg op een boot.