BRUSSEL/AARLEN - Marc Dutroux is een "perfecte psychopaat", zo vinden drie psychiaters en een psycholoog, die hem in opdracht van justitie hebben onderzocht. Verder valt hij volgens hen te omschrijven als een "manipulator", die niet lang zou kunnen functioneren in een andere organisatie.

Met die visie bestreden de experts tijdens het proces in Aarlen het idee dat Dutroux een ondergeschikte in een groter netwerk zou zijn. De deskundigen, die Dutroux ook "narcistisch en asociaal" noemen, geloven verder ook niet dat hij lang tegen de justitie kan hebben gelogen om zijn echtgenote Michele Martin te beschermen.

Zwaarste geval

"Ik heb meer dan 3000 personen onderzocht in het kader van mijngerechtelijke procedures", aldus psychiater Denys woensdag. "Ditis de derde psychopaat die ik in mijn carrière ontmoet enonmiskenbaar het zwaarste geval."

Volgens Denys vertoont Dutrouxgeen gevoelens, is hij een gevaar voor de samenleving en heeft hijgeen enkele verantwoordelijkheidszin. Ook kent hij geenschuldgevoelens en is het voor hem ook onmogelijk een echte relatieop te bouwen.

Medeverantwoordelijk

Volgens Paul Marchal, vader van Dutroux-slachtoffer An, hadjustitie in 1992 ten tijde van de vervroegde vrijlating van Dutrouxvoor vijf verkrachtingen kunnen weten dat het om een psychopaatging. De overheid is daardoor medeverantwoordelijk voor de misdadenvan Dutroux, vindt vader Marchal.

Dutroux' persoonlijkheid stond woensdag centraal in Aarlen.Later worden ook zijn ouders nog verhoord. De verdachte zelf wildeop verzoek van zijn overlevende slachtoffer Sabine Dardenne nietinhoudelijk reageren op het rapport van de gerechtelijke experts.

Manipulator

Verder is woensdag (ex-)familie van Dutroux gehoord: zijnex-vrouw Françoise D. en zijn wettelijke vader, Victor Dutroux. D.beschreef haar ex-echtgenoot als een gewelddadige, egocentrische,wispelturige manipulator: "Toen ik zes maanden zwanger was vanmijn eerste kind, begon hij mij te slaan."

Victor Dutroux bestrijdt de biologische vader te zijn van Marc.Volgens hem is zijn ex-vrouw meermaals vreemdgegaan. Marc Dutrouxdaagde zijn wettelijke vader uit voor een DNA-test. De twee sprakenelkaar met "u" aan in de rechtszaal in Aarlen.