DEN HAAG - Het eerste openbare verhoor door de parlementaire enquêtecommissie die mogelijk prijsophogende afspraken in de bouw onderzoekt, heeft weinig concrete informatie opgeleverd. Het verhoor van voormalig directeur A. Bos van bouwbedrijf Koop Tjuchem leverde vooral veel suggesties en onduidelijkheid op.

Bos, die de zaak in de openbaarheid bracht, herhaalde zijn stelling dat alle bouwbedrijven in Nederland meedoen met illegale prijsafspraken. Hij kon dit echter niet bewijzen. "In de wandelgangen hoor je wel eens verhalen." Bos noemde wel de namen van degenen binnen Koop Tjuchem die een illegale schaduwboekhouding bijhielden, waarin de prijsafspraken werden bijgehouden.

Vaag

Over zijn eigen rol was Bos erg vaag. Hij zei veel te zijn vergeten en wist tot verbazing van commissievoorzitter Vos niet wanneer hij de schaduwboekhouding van een onbekende had ontvangen. Andere stellingen 'onderbouwde' hij met de mededeling "Het moet haast wel zo zijn geweest". Commissielid Duijvestein stelde vast: "U denkt en u veronderstelt veel, maar weet weinig zeker".

Schaduwboekhouding

Bos bracht de affaire aan het rollen toen hij na anderhalf jaar moeizaam onderhandelen de schaduwboekhouding van zijn voormalige werkgever aan Justitie overhandigde. Probleem was dat hij mogelijk zelf verdachte was en dat hij geld vroeg. Dat ontkende hij tot dusver, maar donderdag zei hij: "Ik ben bang dat dat meespeelde."

Nadat hij de schaduwboekhouding in het tv-programma Zembla had onthuld , gaf hij de mappen uiteindelijk toch aan toenmalig minister Korthals van Justitie.

NMa

Bos suggereerde dat zijn gesprekken met het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (
NMa

Bos is de eerste getuige in de openbare verhoren. Die duren nog tot 16 september.