AMSTERDAM - Bewoners van rijtjeshuizen kampen relatief het vaakst met overlast van buren. Ongeveer een op de acht bewoners van deze panden heeft hierover vaak of regelmatig klachten. Rijtjeshuizen scoren wat dit betreft zelfs nog slechter dan flatwoningen. Dat blijkt uit een onderzoek dat bureau TPS Nipo uitvoerde in opdracht van dagblad Trouw.

Uit de steekproef onder 537 volwassenen valt de conclusie te trekken dat ongeveer 2,5 miljoen mensen soms kampen met burenoverlast. Geschreeuw, geluid van stereo-apparatuur, stank, honden en kinderen werden veel genoemd als bron van irritatie.