DE BILT/ASTEN - De maansverduistering boven ons land tussen.52 uur en 23.08 uur ging dinsdag schuil achter een dikwolkendek. Volgens de voorzitter van de Vereniging van LandelijkeSamenwerkende Publiekssterrenwachten (LSPS) was er in het hele landniets van te zien. Het weer was de grote spelbreker.

De LSPS hoopte een glimp op te kunnen vangen van ditverschijnsel. De deuren van de vijftien over het land verspreidesterrenwachtstations stonden open voor bezoekers. "In Asten bij deJan Paagman Sterrenwacht hebben we absoluut niets gezien. Voor deenkele belangstellenden die toch nog zijn gekomen, hebben we eenpresentatie gegeven hoe het er uit zou zien", aldusLSPS-voorzitter Swinkels. Volgens hem hebben de anderesterrenwachten ook geen maansverduistering gezien.

Vier mensen

De belangstelling bij publiekssterrenwacht Copernicus in Haarlemviel tegen. "In totaal zijn vier mensen langs geweest, maar datwas ook wel te verwachten, gezien de weersomstandigheden", aldusde zegsman van Copernicus.

De weersomstandigheden werkten dinsdag niet mee voor het zienvan de maansverduistering. Een groot regengebied, dat 's ochtendsnog boven Engeland hing, trok dinsdagavond langzaam over ons land.Een maansverduistering komt gemiddeld een tot twee keer per jaarvoor. De zon, aarde en maan staan dan met zijn drieën op eenrijtje. Hierdoor gaan de zonnestralen, die normaal gesprokenrechtstreeks de maan verlichten, door de atmosfeer van de aarde.

Het licht wordt vervolgens gebroken en alleen het rode licht wordtdoorgelaten en beschijnt de maan. Hierdoor is, bij goed weer, eenroze tot bloedrode maan zichtbaar.