NEW YORK - Het kwartet van de grootmachten achter hetinternationale vredesplan voor het Midden-Oosten heeft zijn steunvoor een tweestatenoplossing, een Israëlische en een Palestijnse,dinsdag opnieuw bevestigd.

VN-secretaris-generaal Kofi Annan riep Israël en de Palestijnenna een bijeenkomst in het VN-hoofdkantoor in New York op stappen teondernemen om aan hun verplichtingen in het vredesproces tevoldoen. Hij vroeg de Palestijnse Autoriteit op te treden tegenmilitante groeperingen. Israël moet volgens hem voorkomen dat erburgerslachtoffers vallen.

Compleet

Annan en de Amerikaanse minister Powell, diens Russische collegaLavrov en EU-buitenlandcoördinator Solana spraken behalve over detoekomst van hun 'routekaart', over de plannen van de Israëlischepremier Sharon voor eenzijdige terugtrekking uit de Gazastrook. Zijvinden dat een Israëlische terugtrekking uit de Gazastrook compleetmoet zijn en dat die een eind moet maken aan de Israëlischebezetting van Palestijns gebied.

Vorige maand zei de Amerikaanse president Bush nog dat vanIsraël niet verwacht kon worden dat het al zijn nederzettingen opde Westelijke Jordaanoever zou opgeven en ook niet dat het zouinstemmen met de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar watnu de joodse staat is.

De deelnemers aan het overleg in New York zeiden dat "eendefinitieve regeling over zaken als grenzen en vluchtelingenonderhevig moet zijn aan instemming van zowel Israëliërs enPalestijnen".