LOS ANGELES - De race om het Witte Huis gaat waarschijnlijkmeer dan 1 miljard dollar (850 miljoen euro) kosten. Het zou voorhet eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten zijn dat eenverkiezingscampagne meer dan 1 miljard dollar vergt, meldde dekrant Los Angeles Times dinsdag.

Samen hebben president Bush, zijn Democratische tegenkandidaatKerry en - de inmiddels buiten beeld geraakte - andereDemocratische kandidaten op dit moment meer dan 400 miljoen dollar(340 miljoen euro) aan donaties gekregen. Dat is meer dan tweemaalzoveel als het bedrag dat bedrijven en particulieren op hetzelfdemoment in de campagne van vier jaar geleden hadden bijgedragen.

Kandidaten

Deskundigen hebben op basis van dit gegeven berekend dat aan heteind van de campagne 1 miljard dollar of meer zal zijn uitgegevendoor politieke partijen, partij-organisaties in de staten,onafhankelijke groeperingen, conventies en de kandidaten.

Een aantal factoren heeft bijgedragen aan de sterke stijging vande giften voor de campagne, meldde de LA Times. De wettelijkelimiet voor individuele donors is verdubbeld tot 2000 dollar (1700euro). En beide kandidaten zagen af van subsidiëring uit publiekemiddelen. Daarmee kregen zij de mogelijkheid onbeperkt geld in tezamelen tot de partijconventies in juli en augustus. Een andereoorzaak is dat de Amerikanen veel meer geld hebben gegeven viainternet.