AMSTERDAM - De slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog enlatere slachtoffers van oorlogshandelingen en vredesmissies zijndinsdag met 2 minuten stilte in heel Nederland herdacht. KoninginBeatrix en kroonprins Willem-Alexander legden kort voor 20.00 uureen krans bij het Nationaal Monument op de Dam in een winderig ennat Amsterdam.

Bekijk video: Modem/ Breedband

De stilte werd gevolgd door een toespraak van de minister vanStaat, Hans van Mierlo. Hij legde de nadruk op de verschillen inEuropa na de bevrijding. Het bevoorrechte Nederland dat geschenkenkreeg van de bevrijders, tegenover de landen waar de bevrijdersnieuwe bezetters werden. Van Mierlo legt uit dat we toen misschienniet veel voor die landen konden betekenen, maar we onze voorsprongmet ze kunnen delen, nu ze bij de Europese Unie horen.

Solidariteit

Van Mierlo noemde de solidariteit dat het bevrijde Europa voeldevoor het bezette Europa en vraagt zich af of die met de uitbreidingvan de Europese Unie blijft. "Hoe gaan wij met onze voorsprong endie solidariteit van na de oorlog om. Hoe lang duurt die eigenlijkals je niet meer machteloos bent en je wat moet delen."

De 16-jarige scholier Anke Kraster uit Oostwold droeg haargedicht 'Verhalen' voor. Kraster was de winnares van dedichtwedstrijd 'Dichter bij 4 mei'. Hierna legden veel organisatieseen krans bij het Nationaal Monument, gevolgd door het defilé.

Na de dodenherdenking volgt woensdag Bevrijdingsdag. Het themais dit jaar 'Vrijheid is kiezen en delen' en legt de nadruk oppolitieke aspecten van vrijheid. Bevrijdingsdag wordt in Amsterdamafgesloten met het traditionele openluchtconcert aan de Amstel.Hier zal koningin Beatrix bij aanwezig zijn.

Waalsdorpervlakte

Enkele duizenden mensen hebben aan de dodenherdenking deelgenomen bij de Waalsdorpervlakte. Dezevlakte in de duinen tussen Den Haag en Wassenaar gebruikten denazi's als fusilladeplaats. Ondanks het slechte weer werd deherdenking goed bezocht en was deze sober, net als andere jaren.

Hoeveel personen de nazi's in de oorlog op de vlakte vanWaalsdorp hebben geëxecuteerd, is niet duidelijk. Het gaat om eenaantal tussen de 250 en 280. Het grootste deel (215) van deslachtoffers heeft eerst gevangengezeten in het gedeelte van deScheveningse gevangenis dat sindsdien bekendstaat als hetOranjehotel. De meesten van hen waren verzetsstrijders.