BREDA - Een zesjarig jongetje uit Breda heeft dinsdagochtendkorte tijd met zijn hoofd tussen de deuren van een stadsbus van deBBA gezeten. Een poging om de deuren te openen mislukteaanvankelijk. Enkele passagiers trokken de deuren daarop openwaarna het kind uit zijn benarde positie kon worden bevrijd. Metuitzondering van enkele schaafwonden heeft het kind aan hetavontuur geen zichtbaar letsel overgehouden, aldus de politie.

Het jongetje wilde met zijn moeder rond half elf opstappen bijde halte aan de Teteringenstraat in Breda, maar kwam met zijn hoofdtussen de automatische deuren van de bus terecht. Het kind was doorzijn geringe postuur waarschijnlijk door de chauffeur over hethoofd gezien. Het jongetje is uit voorzorg naar het ziekenhuisvervoerd waar foto's van zijn hoofd werden gemaakt.

Beveiliging

D. Schoemaker, manager van het Rayon Breda van BBA, spreekt vaneen vervelende samenloop van omstandigheden. Meteen na het voorvalis het veiligheidssysteem van de bus gecontroleerd, maar met debeveiliging van de automatische deuren bleek volgens hem niets aande hand te zijn. De bus wordt aan verder onderzoek onderworpen.

Schoemaker verwacht niet dat de stadsbus hetzelfde mankementvertoont als de bussen van collegabedrijf Connexxion, omdat de BBAmet een ander merk voertuigen rijdt.

In december vorig jaar overleed een Almelose buschauffeur toen hij aan het einde van zijndienst bekneld kwam te zitten tussen de deuren van zijn bus. Kortetijd later raakte een buschauffeur van hetzelfde bedrijf gewondtoen hij bij het uitstappen met zijn hoofd tussen de automatischedeuren klem kwam te zitten.