HILVERSUM - Arjan Erkel houdt zich vooralsnog alleen bezigmet de dag van vandaag en heeft zich nog niet verdiept in deachtergronden van zijn eigen ontvoering die ruim anderhalf jaarduurde. De voormalig leider van een team van Artsen Zonder Grenzenin de Russische deelrepubliek Dagestan zei dat maandag in eeninterview met NOVA. Veel vragen over de achtergrond van deontvoering bleven onbeantwoord.

In het interview met NOVA deed Erkel verslag van hoe hijanderhalf jaar gevangenschap had beleefd. Tot aan zijn vrijlating,ruim drie weken geleden, zegt Erkel niet op de hoogte te zijngeweest van de inspanningen die voor zijn vrijlating werden gedaan.

Achtergronden

In het interview maakte Erkel duidelijk dat hij zich nog nietheeft verdiept in de achtergronden van zijn ontvoering. "Daar houik me nog niet mee bezig. Ik leef in het heden. De toekomst komtlater wel. Ik hoop dat die weer net zo leuk wordt als vroeger."

Arjan Erkel zegt niet te weten of zijn ontvoering puur en alleenom geld ging en of zijn vrijlating had kunnen worden bespoedigd."Wanneer je vraagt of het allemaal goed is gegaan dan is hetantwoord wat mij betreft 'nee'. Ik hoorde niets anders dan dat hetom geld ging en dat ik na een paar maanden weer vrij zou komen. Datduurde steeds langer. Maar waar het fout gegaan is, weet ik niet.Dat kan net zo goed bij de ontvoerders zelf zijn geweest als bijArtsen Zonder Grenzen."

Boek

Erkel weet nog niet precies wat hij in de toekomst gaat doen.Wellicht wil hij een boek schrijven. "Maar dan wil ik wel alleachtergronden weten." Het kan echter ook zijn dat hij weer voorArtsen Zonder Grenzen gaat werken. "Dat weet ik echt nog niet,maar het werk spreekt mij nog steeds enorm aan."