DEN HAAG - VVD-bestuurslid Van Tuyll van Serooskerken beginteen eigen politieke partij voor de Europese verkiezingen. Van Tuyllheeft maandag zijn ontslag bij partijvoorzitter Van Zaneningediend.

Van Tuyll kan zich onvoldoende herkennen in hetverkiezingsprogramma van de VVD. De lijsttrekker wil voor de kiezereen "herkenbaar en democratisch Europa". Hij pleit voor eenopener besluitvorming met algemene Europese lijsten, zodat voor dekiezers duidelijk is bij wie zij moeten zijn als er iets fout gaat."Dus een algemene socialistische partij met bijvoorbeeld eenFransman aan kop."

In reactie op de plannen van Van Tuyll zei de VVD "min of meerovervallen te zijn". "Wij waren volstrekt onbekend met de plannenvan Van Tuyll", aldus de woordvoerder. Het is nog te vroeg om tebeoordelen of Van Tuyll lid kan blijven van de VVD. De woordvoerdergaf aan dat binnen de partij daar nog over gesproken moet worden.