DEN HAAG - Het konijn is op een aantal plaatsen in Nederland vrijwel uitgestorven. Dat heeft minister Veerman van Landbouw maandag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Oorzaak van de massale konijnensterfte is een virus, het viraal haemorrhagisch syndroom (VHS), dat onder de dieren in heel West-Europa huis houdt.

Voorlopig wil de minister geen extra maatregelen als het intrekken van jachtvergunningen treffen. In de gebieden waar het VHS-virus (ook wel de Chinese ziekte) rondwaart, wordt geen gebruik van vergunningen gemaakt, omdat de kleine populaties geen schade aanrichten. Daarbij is het jachtseizoen voor de konijnen afgelopen. Bij het begin van het nieuwe seizoen, half augustus, zal Veerman opnieuw bekijken of een jachtverbod voor bepaalde gebieden alsnog nodig is.

Gevolgen

Dat het konijn in de duinen in het westen van land en rondom het Gronings-Friese Lauwersmeer vrijwel uitgestorven is, heeft grote gevolgen voor de rest van de natuur in die gebieden. Roofvogels als buizerds en haviken komen voedsel tekort. Andere vogelsoorten, die normaal gesproken in de verlaten holen van konijnen broeden, kunnen geen nest maken. Ook woekert het gras in sommige gebieden, omdat het niet wordt opgegeten.

Overwinnen

Veerman rekent erop dat de konijnen het virus zelf overwinnen. Bij eerdere virusinfecties, bijvoorbeeld in de jaren vijftig waarbij populaties bijna volledig ten onder gingen, is dat ook gebeurd. In een aantal gebieden in Nederland heeft de konijnenpopulatie niet te lijden van de Chinese ziekte of is zij ervan hersteld. Op dit moment wordt in heel West-Europa onderzoek gedaan naar de konijnenstand en het VHS-virus, schrijft de minister.