JERUZALEM - JERUZALEM - De Israëlische premier Ariel Sharon is bereidzijn omstreden plannen voor de terugtrekking uit de Gazastrook aante passen in overleg met de coalitiepartners en zijn Likud-fractiein het parlement.

Volgens Israëlische media werkt de eersteminister aan een "alternatief plan" dat met "creatieveoplossingen" de uiteindelijk steun zal krijgen van Likud en van deregering. Mogelijk komt er ook een nationale volksraadpleging.

Gevoelige nederlaag

Sharon leed zondagavond een gevoelige nederlaag omdat de ledenvan Likud zijn Gazaplannen in ruime meerderheid (60 procent) van dehand wezen. Kern van de plannen is de ontruiming van alle joodsenederzettingen in de Gazastrook (7500 kolonisten) en terugtrekkingvan de meeste militairen. De premier wil daarentegen grote delenuit de bezette Westelijke Jordaanoever definitief bij Israël voegenen de militaire controle over de grenzen van de Gazastrookbehouden.

De premier ziet in de afwijzing van zijn partijgenoten geenreden op te stappen of, zoals de politieke oppositie wil, nieuweverkiezingen uit te schrijven. Duidelijk is wel dat de positie vanSharon uiterst benard is. Hij kampt met tegenwerking vanpartijgenoten binnen zijn eigen regering en zijn geloofwaardigheidals gesprekspartner voor de Verenigde Staten staat onder druk.

Steun

President Bush heeft eerder voluit zijn steun uitgesproken, maarSharon lijkt voorlopig geen boter bij de vis te kunnen doen.Volgens de krant Haaretz gaat Sharon medio deze maand weer naarWashington voor beraad over de ontstane situatie. Sharon wil in dezomermaanden uiteindelijk politieke zaken doen binnen zijn regeringen binnen de Knesset, de Israëlische volksvertegenwoordiging.

Netanyahu

Oppositiepartijen in het parlement dienden maandag een motie vanwantrouwen in tegen Sharon, maar die haalde geen meerderheid.Anonieme bronnen rond Sharon zeiden maandag dat de premieroverweegt minister Netanyahu van Financiën te ontslaan. Sharon zouwoedend zijn op zijn oude rivaal binnen Likud omdat die het planniet genoeg zou hebben gesteund. In het openbaar steunde Netanyahude plannen voor terugtrekking uit Gaza wel, maar hij zou zijnaanhangers binnen Likud niet hebben opgeroepen ervoor te stemmen.

Het kantoor van Sharon ontkende een komend ontslag van Netanyahu.Volgens vice-premier Ehud Olmert zal Sharon de uitslag van hetLikud-referendum respecteren, maar het initiatief de nederzettingenin de Gazastrook te ontmantelen "is hoe dan ook niet meer testoppen". Want hoewel Likud in meerderheid tegen is, de plannenhebben volgens waarnemers wèl de steun van de meerderheid van hetparlement en van de Israëlische bevolking. Niet uitgesloten is danook dat Sharon een aangepast voorstel zal voorleggen aan devoltallige bevolking van de joodse staat.

Referendum

De Palestijnse Autoriteit heeft het referendum verworpen, omdatéén partij "niet het recht heeft eenzijdig over het lot van dePalestijnen te beslissen", aldus een verklaring. Nabil AbuRudeina, de belangrijkste adviseur van de Palestijnse leider YasserArafat, riep Sharon na het 'nee' tegen diens plan op zich te houdenaan de routekaart, het internationale vredesplan voor hetMidden-Oosten.