AMSTERDAM - Het IJsselmeer is zo schoon, dat vissen zich er niet meer in thuis voelen. Door onder meer de fosfaatvrije wasmiddelen is er minder algengroei. Hierdoor gaat het voedselaanbod voor vissen en dus ook voor vogels achteruit. Dat zegt voorzitter J. Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond maandag in het Algemeen Dagblad.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderschrijft de theorie van de vissersbond inmiddels. "Schoorvoetend geven ze toe dat de ingrepen in het ecosysteem door het milieubeleid deze bijwerkingen hebben. Het is eindelijk een bespreekbaar thema, want vissers krijgen altijd de schuld van achteruitgang van de visstand", aldus Nooitgedagt.

Hij noemt het verdwijnen van de driehoeksmosselen in het Markermeer als voorbeeld: "Dat komt duidelijk door het schonere water. Wanneer je tot je knieën in het water staat, zie je je tenen. Dat is wel leuk, maar het betekent dus ook dat er geen algen meer zijn. Ook de aal, de rode baars en de snoekbaars zijn in aantallen sterk teruggelopen."

De vissers hebben bij het ministerie enkele suggesties aangedragen om het IJsselmeer weer interessanter te maken voor vissen. Zo is er gesuggereerd de loop van rivieren te veranderen richting Ijsselmeer of een brug te maken in de Houtribdijk, de verbinding tussen Lelystad en Enkhuizen, om het Markermeer en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden.