SAO PAULO - Miljoenen Brazilianen hebben ter gelegenheidvan 1 mei betoogd tegen president Luiz Inácio Lula sa Silva. Alleenal in de economische hoofdstad Sao Paulo waren volgens eenschatting van de politie 2,2 miljoen mensen op de been.

De centrumlinkse president stelt zijn aanhang teleur. Devoorzitter van de linkse Democratische Arbeiderspartij (PDT),Leonel Brizola, riep Lula op af te treden.

Lula was zelf van plan in Sao Paulo naar een bijeenkomst vanBraziliaanse arbeiders te gaan om 1 mei te vieren, maar zag daar ophet laatste moment van af. Hij ging naar een speciale kerkdienst.De voorganger, bisschop Nelson Westrup, waarschuwde dat dewerkloosheid tot een ramp leidt.

Veel Brazilianen koesteren zeer hoge verwachtingen van Lula diesinds een jaar president is. Tijdens zijn ambtstermijn is dewerkloosheid gestegen tot 13 procent en kromp de economie met 0,2procent.