DEN HAAG - Koningin Beatrix heeft zaterdag de tien nieuwe landen die toetreden tot de Europese Unie een telegram gestuurd. Daarin verwelkomt ze de regeringen en de burgers van die landen in de Europese Unie en hoopt ze op een nauwe samenwerking. De koningin wijst op de historische betekenis van deze grote stap richting de eenwording van Europa.

De tekst van het telegram is als volgt: "Met bijzonder grote vreugde en een gevoel van voldoening en verwachting heet ik U en Uw landgenoten van harte welkom in de Europese Unie."

"Deze dag - 1 mei 2004 - is voor heel Europa van historische betekenis. Het is een dag van hoop, waarnaar velen met verlangen hebben uitgezien. Hiermee wordt een grote stap voorwaarts gezet op de weg naar de eenwording van Europa. Mijn regering ziet er naar uit om nauw met Uw regering samen te werken aan een gemeenschappelijke toekomst van een vrij, vreedzaam en welvarend Europa."

Velen niet blij met uitbreiding

Veel Nederlanders zijn niet blij met de uitbreiding van de EU. Volgens een enquête in opdracht van het Algemeen Dagblad ziet 46 procent van de bevolking meer nadelen dan voordelen. Uit een ander onderzoek, dat de Volkskrant zaterdag publiceert, blijkt dat 40 procent de uitbreiding niet als een positieve ontwikkeling ziet.

In de opiniepeiling van het AD zegt de helft van de ondervraagden zich geen Europeaan te voelen. Achttien procent geeft de Unie een onvoldoende. Daarentegen zegt 64 procent dat Nederland niet zonder de EU kan. De enquête werd uitgevoerd door De Vos & Jansen Marktonderzoek.

Van de deelnemers aan de peiling van de Volkskrant, uitgevoerd door IBT Marktonderzoek Amsterdam, krijgt de Brits premier Blair van de meeste (36 procent) het meeste respect. De minste waardering is er voor zijn Franse collega Chirac (14 procent).

Bijna de helft van de ondervraagden (46 procent) ziet België als meest sympathieke buurland. Frankrijk is voor 49 procent het minst sympathiek.