LONDEN - De Britse premier Blair heeft vrijdag latenweten ontzet te zijn over foto's waarop Amerikaanse militairenIraakse gevangenen mishandelen in een gevangenis in Bagdad. Eenwoordvoerder van de Britse regeringsleider maakte diens afkeuringwereldkundig.

"Niemand onderschat hoe verkeerd dit is. Dergelijke actieskrijgen op geen enkele manier de steun van de coalitie", aldusBlairs woordvoerder. Volgens hem lopen momenteel ook achtonderzoeken tegen Britse soldaten wegens afzonderlijke"beschuldigingen van mishandeling" in het zuiden van Irak.

'Geschokt'

Foto's van naakte Iraakse gevangenen incompromitterende seksuele poses in het bijzijn van lachendeAmerikaanse militairen werden donderdag getoond op de Amerikaansetelevisie. De Amerikaanse televisiezender CBS toonde woensdagavond beeldenvan Amerikaanse militairen die Iraakse gevangenen mishandelen. Deomroep haalde een rapport van de Amerikaanse strijdkrachten aanwaarin staat dat het om een wijdverbreide praktijk gaat.

Blairs vertegenwoordiger voor de mensenrechten in Irakverklaarde vrijdag ook al "geschokt" te zijn over de foto's. "Ikvind ze absoluut vreselijk. Ik ben geschokt", aldus Ann Clwydtegen BBC-radio.

Vergelijking

Clwyd zei wel dat er geen vergelijking mogelijk is methoe gevangenen werden behandeld tijdens het regime van SaddamHussein. "Een klein aantal gevallen, hoe erg die ook zijn, kun jeniet vergelijken met de tienduizenden mensen die Saddam Husseinheeft laten martelen en vermoorden."

Veel Britse kranten hadden vrijdag ook geen goed woord over voorde acties van de betrokken Amerikaanse militairen. De Arabischekrant Al-Quds Al-Arabi meent dat er sprake is van "einde verhaal"voor de Amerikanen in Irak.

Vervolgd

Zesmilitairen worden inmiddels vervolgd voor mishandeling vangedetineerden in de gevangenis van Abu Garaib. De Amerikaansegeneraal die in Irak is belast met toezicht op het gevangeniswezenis voorlopig uit haar functie ontheven.

De Amerikaanse president George Bush heeftvrijdag persoonlijk zijn afschuw uitgesproken over de mishandelingen. Volgens Bush strookt deze behandeling niet met de aardvan het Amerikaanse volk. "Dit is niet de manier waarop wehandelen in Amerika", aldus de president.

Volgens Amnesty staan de door CBS openbaargemaakte mishandelingen niet op zichzelf. Dat meldde de mensenrechtenorganisatieDe organisatie zegt geregeld berichten te ontvangen over foltering enmishandeling van gedetineerden door Amerikaanse en Britse bewakers.Zij zouden gevangenen onder meer uit hun slaap houden, slaan ofblootstellen aan fel licht en harde muziek.

Signaal

Amnesty eist een grondig onderzoek naar dergelijke misstanden.De organisatie vindt dat de coalitie "een duidelijk signaal" moetafgeven dat deze praktijken onder geen enkele omstandigheid wordengetolereerd. Eventuele slachtoffers zouden schadeloos moeten wordengesteld, meent Amnesty.