DEN HAAG - De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel om dierproeven met mensapen te verbieden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor zes chimpansees die deel uitmaken van een Europees onderzoek naar vaccins tegen de ziekte hepatitis-C.

Verbod op dierproeven met mensapen Medische experimenten met chimpansees zijn in ons land niet langer noodzakelijk, aldus minister Borst van Volksgezondheid. Het kabinet streeft er bovendien naar experimenten met alle apen te stoppen, maar dat is door het ontbreken van alternatieven nog niet mogelijk.

Dit is goed nieuws voor de mensapen in het Biomedisch Primatencentrum (BPRCstichting AAP

De 25 met HIV-geïnfecteerde chimpansees, die speciale verzorging en beveiliging nodig hebben, krijgen een nieuw rusthuis op het BPRC-terrein.

Niet alleen de mensapen gaan erop vooruit. De huisvesting en de verzorging van de apen worden fors verbeterd. Het aantal verzorgers wordt uitgebreid met 15 naar 28. Het aantal proefdieren wordt teruggebracht naar maximaal 230 in het jaar 2005.

Teleurgesteld

Stichting AAP is bijzonder teleurgesteld dat de geïnfecteerde primaten in Rijswijk moeten blijven. Ze had gehoopt de dieren bij AAP in Almere onder te brengen. Volgens een woordvoerder gebruikt het BPRC de apen om subsidie van het Rijk te krijgen.

"Het BPRC gaat vast failliet zonder dit geld. Verder zijn we bang dat het centrum toch nog probeert wetenschappelijk voordeel te verkrijgen door de dieren. Jammer dat de minister dat mogelijk maakt."

Directeur R. Bontrop van het BPRC is daarentegen "ontzettend blij". Het geld van de overheid maakt het volgens hem mogelijk dat de apen in Rijswijk "veel betere huisvesting" krijgen. "Bovendien kunnen we ons nu richten op de kwaliteit van het onderzoek in plaats van op kwantiteit."