DEN HAAG - Enkele duizenden collectanten van de Nederlandse Hartstichting hebben afgelopen week geweigerd met de collectebus langs de deuren te gaan. Ze zijn boos over het hoge salaris van de medisch directeur van de stichting. Een woordvoerster van de Hartstichting heeft berichtgeving hierover in de Volkskrant dinsdag bevestigd.

De woordvoerster schat dat 5 tot 10 procent is afgehaakt. In de regio Leiden en Hengelo bleven zelfs alle collectanten thuis tijdens de nationale collecteweek. De Hartstichting weet nog niet wat dit voor gevolgen heeft voor de totale opbrengst van de collectes.

In opspraak

De medisch directeur, V. Manger Cats, kwam onlangs in opspraak toen bekend werd dat hij een jaarsalaris van 170.000 euro ontving, een relatief hoog bedrag in de non-profitsector. Manger Cats weigerde salaris in te leveren, maar in april verlaagde de stichtingsraad zijn loon, vooruitlopend op richtlijnen van de Vereniging van Fondswervende Instellingen. De medisch directeur beraadt zich nog op zijn positie.

De Hartstichting, die dit jaar haar veertigste verjaardag viert, heeft normaal gesproken ongeveer 80.000 vrijwilligers die de collectebus hanteren. Vorig jaar was de opbrengst uit collectes 4,8 miljoen euro.

Van de totale inkomsten (bijna 37 miljoen euro) gaat procent naar de bestrijding van hart- en vaatziekten, zoals wetenschappelijk onderzoek en preventie en voorlichting. De overige procent gebruikt de stichting voor fondsenwerving en de eigen organisatie.