AMSTERDAM - Een groot deel van de Nederlanders leeft met een bepaalde angst of bezorgdheid. De meeste van deze angsten liggen in de persoonlijke sfeer en hebben te maken met de gezondheid. Zo vreest ruim 80 procent van de Nederlanders voor het krijgen van een ernstige ziekte en is 78 procent bang een partner of dierbare te verliezen.

Bijna tweederde van de Nederlanders is bang voor het krijgen van een hartaanval. Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Trendbox uitvoerde in opdracht van uitgeverij Reader's Digest.

Maatschappelijke gevaren

Naast ziekte en dood maken ook maatschappelijke gevaren mensen angstig. Bijna driekwart van de Nederlanders is bang voor een inbraak en ook de angst voor een verkeersongeluk scoort met 69 procent hoog. Door het huidige economische klimaat vreest ook nog eens 70 procent niet meer rond te kunnen komen en 60 procent is bang voor inkomensderving.

Ook de angst voor lichamelijke achteruitgang speelt een belangrijke rol. Iets meer dan 60 procent geeft aan bang te zijn voor gewichtstoename, terwijl ruim de helft van de Nederlanders ervoor vreest ouder en lelijker te worden. Veel mensen zijn ook bang een blunder te begaan op sociaal vlak of vinden het eng om in een groep voor hun mening uit te komen. Van de Nederlanders zegt 61 procent last te hebben van faalangst. Vrouwen zijn vaker bang dan mannen. Ook jong volwassen vrezen meer dan gemiddeld voor onder meer het verlies van een dierbare of een slechte financiële positie.

Professionele hulp

De meeste mensen gaan zeer serieus met hun angsten om. Zo heeft één op de vijf ondervraagden wel eens naar professionele hulp gezocht, terwijl 40 procent van de Nederlanders zelf actief op zoek gaat naar een oplossing. De oplossingen die mensen gebruiken tegen angst en zorgen zijn zeer verschillend. Zo kiest een derde een pil, borrel of iets te roken en roept de helft wel hulp in van een professional.