AMMAN - Jordaanse veiligheidsdiensten hebben begindeze maand een aanslag door leden van al-Qaeda verijdeld. Zijwilden met vrachtwagens geladen met chemische explosieven aanslagenplegen op onder meer het hoofdkwartier van de inlichtingendienst ende Amerikaanse ambassade in Amman. Dat meldde de Jordaansestaatstelevisie maandag.

De zender toonde bekentenissen van de gevangengenomenmilitanten. De verdachten, onder wie Syriërs, zeiden te handelen inopdracht van Abu Musab al-Zarqawi. Deze topman van al-Qaeda wordtdoor de Amerikanen ervan verdacht achter een reeks van aanslagen inIrak te zitten. Hij heeft ook de verantwoordelijkheid voor dezelfmoordaanslag dit weekeinde op de olieterminal in Basraopgeëist.

De tien militanten werden eerder deze maand gearresteerd ofkwamen bij vuurgevechten met de politie om het leven. De Jordaansekoning Abdullah II maakte op 13 april al bekend dat eenterreurnetwerk was opgerold. Daarmee waren volgens de vorstaanslagen verijdeld "van een omvang nooit eerder gezien inJordanië", waarbij duizenden zouden zijn omgekomen.

Zelfmoordaanslag

Op de staatstelevisie waren chemicaliën te zien "waarmeeal-Qaeda explosieven wilde maken" alsook "vrachtwagens die deterroristen wilden gebruiken om te laden met 20 ton aan chemischeexplosieven voor een zelfmoordaanslag op het hoofdkwartier van dealgemene inlichtingendienst". Volgens het station hadden bij alleaanslagen wel 80.000 burgers kunnen omkomen.

Hoofdverdachte Azmi Jayousi zei op de televisie dat hijAl-Zarqawi voor het eerst in de Afghaanse stad Herat heeft ontmoeten dat hij later met hem naar Irak is gereisd. Daar gaf Al-Zarqawihem de opdracht om de aanslagen te plegen in buurland Jordanië. OfJayousi's getuigenis zonder dwang is verkregen, werd niet duidelijkin de uitzending.

Onderschept

Eenmaal in Irak kreeg hij hulp van enkele Syriërs. Toen eenmaalvoldoende chemicaliën waren gekocht, werden die op vrachtwagensrichting de hoofdstad gereden. Daar werden ze onderschept door deautoriteiten. De televisie vertoonde computeranimaties van degeplande aanslagen. Op welke chemische stoffen de terroristen dehand hadden gelegd, is niet bekendgemaakt.

Volgens bronnen binnen de veiligheidsdienst wilden de militantenmet de aanslagen het Jordaanse koningshuis straffen voor zijn steunaan de Irak-politiek van de Verenigde Staten. Jordanië is eentrouwe bondgenoot van Washington. Bovendien is het samen met Egyptehet enige Arabische land dat vrede heeft gesloten met Israël.