BRUSSEL - De Europese Commissie ziet geen redenen om deprocedure tegen het te hoge begrotingstekort van Nederland af teblazen. Woensdag zal de Commissie, het dagelijks bestuur van de EU,een rapport goedkeuren waarin staat dat Nederland geen beroep kandoen op uitzonderingen die in het Europees verdrag beschrevenstaan.

Alleen bij een extreme situatie (zoals een natuurramp) of bijeen sterke krimp van de economie kan een land op souplesseaanspraak maken. Maar volgens de Commissie is daarvan geen sprake.Daarom kan zij de procedure beginnen die Nederland verplicht hettekort op straffe van een fikse boete terug te dringen.Dat staat in een maandag uitgelekte versie van hetvertrouwelijke rapport. De conclusies zijn overigens nietverrassend. Den Haag wilde zelf al geen aanspraak maken op eenuitzonderingspositie.

Wel erkent de Commissie dat de aanvullende bezuinigingen waartoehet kabinet onlangs heeft besloten, de zaak flink verbeteren. Inhet rapport zijn die maatregelen nog niet meegenomen. Zonderbezuinigingen is het tekort ook dit jaar en zelfs in 2005 boven degrens van 3 procent.