MAASTRICHT/DEN HAAG - Minister Remkes (Binnenlandse Zaken)heeft de gemeente Maastricht hulp toegezegd om de problemen metbewoners van het woonwagenkamp Vinkenslag op te lossen. Volgensburgemeester Leers zijn hem "25 tot vijftig" extra agententoegezegd.

Remkes zei in TweeVandaag dat de maatregelen in principe binnende huidige politiesterkte moeten worden gevonden. Maastricht wilonder meer een politiepost op Vinkenslag openen om de handel enwandel van de 350 bewoners beter in de gaten te kunnen houden. Hetis het grootste woonwagenkamp in Nederland.

Aanpak

Na een blokkade van de snelweg A2 door Vinkenslagbewoners heeftLeers het kamp hard aangepakt. De politie viel het kamp binnen enverrichtte talloze arrestaties. Remkes zei "voor de volle honderdprocent" achter deze aanpak te staan, maar waarschuwde dat nietalle woonwagenkampbewoners over een kam mogen worden geschoren.

De zes bewoners van het woonwagenkamp die nog vastzaten na deblokkade, zijn maandag op vrije voeten gesteld. Zij moeten wel terbeschikking van Justitie blijven. Begin vorige week werden al vijfVinkenslagbewoners, die ook bij de blokkade waren betrokken,vrijgelaten.

Geschenken

Volgens de financiële opsporingsdienst FIOD-ECD hebbenbelastingambtenaren geen geld of geschenken aangenomen van bewonersvan Vinkenslag in ruil voor een coulante behandeling.Staatssecretaris Wijn (Financiën) heeft dat maandag aan de TweedeKamer geschreven. Het onderzoek was ingesteld nadat eenklokkenluider had gemeld dat een ambtenaar een auto zou hebbenaangenomen.

De Belastingdienst raakte in opspraak toen bleek dat bewonersvan de Vinkenslag jarenlang geen of heel weinig belasting haddenbetaald omdat ambtenaren uit angst voor represailles niet durfdenop te treden.