AMSTERDAM - Amsterdam maakt zich op voor een hernieuwdeKoninginnedag. De hoofdstad gaat dit jaar voor het eerst in negenjaar weer experimenteren met festiviteiten voorafgaand aan de dag,waarmee de Koninginnenacht gedeeltelijk in ere wordt hersteld.

Burgemeester Cohen ging begin dit jaar schoorvoetend akkoord meteen beperkte terugkeer van het nachtfestijn. Hij stemde in met eenverruiming van de openingstijden van cafés, maar een terugkeer vande nachtelijke vrijmarkt is nog steeds taboe. Dit totteleurstelling van de gemeenteraad, die ook graag een terugkeer hadgezien van de rommelmarkt in de kleine uurtjes. Cohen zei bevreesdte zijn voor een verstoring van de openbare orde.

Grote mensenmassa's

De laatste Koninginnenacht in Amsterdam was in 1995. Daarnaverbood toenmalig burgemeester Patijn het fenomeen omdat denachtelijke festiviteiten flink uit de hand waren gelopen. Door degrote mensenmassa's waren delen van de stad nauwelijks bereikbaarvoor hulpdiensten.

De avond voor Koninginnedag zijn er op verschillende plekken inde binnenstad tot 1.00 uur 's nachts bijna twintig buitenpodia metoptredens. Aan de Sloterplas in Amsterdam-West is voor het eersteen openluchtbioscoop. Midden in de drukte van de stad is er op hetAmstelveld een 'culturele vrijmarkt', een reeks evenementen metmuziek, dans, cabaret en literaire voordrachten. Musea en galeriesin de buurt zijn die avond geopend.

Horeca

In de nacht van 29 op 30 april mag de horeca bijna overal langeropen blijven dan normaal. Cafés sluiten om 4.00 uur, discotheken ennachtkroegen mogen doorgaan tot 5.00 uur. Vanaf die tijd gaan ertot 8.00 uur een paar 'afkoeluurtjes' in. Dan moeten alle cafés hundeuren sluiten. In die drie uren rust kan de gemeentereiniging destad weer schoonvegen voor de aanvang van Koninginnedag.

Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf heeft extra nachtbussen achterde hand. Grootschalige evenementen in de nacht zijn verboden. Zowelin de nacht als overdag blijft de verkoop van drank en etenswarenbeperkt tot de horeca en beroepshandelaren met een vergunning. OpKoninginnedag zelf mogen horecaondernemers vanaf 11.00 uur directvoor hun zaak op straat bier tappen.

Vrijmarkt

Evenals vorig jaar begint de vrijmarkt om 6.00 uur in deochtend. Mensen mogen dan hun oude spullen van zolder tevoorschijnhalen en tot 20.00 uur op straat te koop aanbieden. Degene die voordie tijd een stuk stoep bezet houdt en afbakent met verf, riskeerteen boete.

Radio 538 organiseert opnieuw een groot spektakel op hetMuseumplein, waar Marco Borsato een concert van een uur zal geven.Verder zullen onder anderen Veldhuis & Kemper, 3T, Di-rect enIntwine hun opwachting maken. Nieuw dit jaar is een groothiphopfeest in het Westerpark onder de titel Park Hill. Op hetpodium van RTL FM op het Spui zijn Idols-sterren Boris en Maud tezien.

Reizen

De Nederlandse Spoorwegen adviseren bezoekers op Koninginnedaghet Centraal Station te mijden wegens werkzaamheden aan deNoord-Zuidlijn. Reizigers uit de richting Utrecht moeten op stationAmstel uitstappen en vandaar de metro nemen naar de binnenstad. Hettreinkaartje is op deze route ook geldig in de metro. Alleinternationale treinen rijden alleen van en naar omringendestations.

Vorig jaar kwamen 350.000 mensen naar de hoofdstad. Het jaardaarvoor waren het er 100.000 meer.