AMSTERDAM - Nederlandse hoogleraren zien niets in plannen om de kenniseconomie te stimuleren. Driekwart van de wetenschappers vindt de voornemens loze praat. Meer dan de helft (54 procent) vindt zelfs dat het innovatieplatform van premier Balkenende geen bijdrage levert aan het wetenschappelijke klimaat in Nederland.

Dat blijkt uit een enquête onder ruim vierhonderd hoogleraren, die het weekblad Vrij Nederland de afgelopen maanden samen met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft verricht. Volgens de dinsdag verschijnende editie is de overgrote meerderheid van de Nederlandse hoogleraren voor een strengere selectie van studenten.

Negen van de tien (87 procent) vinden dat universiteiten meer mogelijkheden moeten krijgen om studenten op kennis, motivatie, talent en inzicht te selecteren. Ze vinden dat er minder studenten tot de universiteit moeten worden toegelaten. Twee op de drie vinden dat briljante studenten meer begeleiding moeten krijgen en nog veel meer (89 procent) willen slechte studenten gewoon wegsturen.

De ondervraagde hoogleraren vinden de Universiteit Utrecht de beste universiteit (30 procent). Op die ranglijst is Leiden tweede (22 procent) en de Universiteit van Amsterdam (11 procent) derde.