VEENENDAAL - Op de Nederlandse buis zijn wekelijks ongeveer vloeken, scheldwoorden en verwensingen te horen. Dat komt per jaar neer op ongeveer 80.000 uitingen van grof taalgebruik. Dat blijkt uit De vloekmonitor, een onderzoek van TNS NIPO over 2003 in opdracht van de Bond tegen het vloeken.

Gemiddeld wordt per zender 1,2 keer per uur gevloekt. Bij de commerciële zenders komen gemiddeld vaker (1,3 keer per uur) grove taaluitingen voorbij dan bij de publieke omroep (1,1 keer per uur).

BNN spant de kroon van alle omroepen en stijgt ver boven het gemiddelde uit met per uur gemiddeld 7,7 vloeken of andere grove taaluitingen. Vooral in programma's als Cut, BNN family en Costa gaat het er qua taalgebruik vaak heftig aan toe, blijkt uit de monitor. Bij de commerciële omroepen brengt Veronica het er met 2,4 keer per uur het slechtst vanaf.