HAARLEM - Minister Remkes van Binnenlandse Zaken stelt de onveiligheid in Nederland erger voor dan deze in werkelijkheid is om meer macht over de politie te krijgen. Dat stelt de korpsbeheerder van de politieregio Kennemerland, burgemeester J. Pop van Haarlem. Pop is ook voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters, waarvan alle korpsbeheerders deel uitmaken.

In een interview in de Volkskrant van maandag zegt Pop dat Binnenlandse Zaken moet ophouden met de 'pure machtsstrijd' om de zeggenschap over de politie. Een nog niet openbaar gemaakt wetsontwerp geeft de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie de mogelijkheid de hoofdlijnen van het politiebeleid vast te stellen en bepaalde prestaties te eisen van de politie. Het ligt voor advies bij de Raad van State.

Dadergroepen

Volgens het plan kunnen de ministers opdracht geven specifieke dadergroepen aan te pakken. "Het wetsvoorstel suggereert dat het Openbaar Ministerie te weinig aan bod komt bij een politie die twee heren dient (korpsbeheerder en hoofdofficier van justitie). Niet vreemd voor een kabinet dat repressie benadrukt."

Pop laakt de kabinetsplannen voor centrale aansturing van het politieapparaat. Alle 25 korpsbeheerders vinden centralisatie energieverspilling. Het verbetert de veiligheid niet, aldus de burgemeester.

Controle

Volgens een woordvoerder van Remkes klopt het beeld dat Pop schetst van de plannen niet helemaal. Het is niet zo dat de minister de macht over de politie naar zich toe trekt. Hij wil alleen meer controle over het beheer over de politie, en de mogelijkheid om samenwerking tussen de korpsen op te leggen. Dat alles is overigens niet nieuw, zegt de woordvoerder. De bewindsman heeft zijn plannen in september vorig jaar al in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet.