DEN HAAG - Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging van Academische ziekenhuizen (VAZ) moeten minister Borst (Volksgezondheid) volgende week uitleggen hoe het komt dat er op de afdeling intensieve zorg nog steeds geen extra bedden voor kinderen zijn bijgekomen. Verleden jaar heeft de minister de verzekeraars al toestemming gegeven geld uit te geven voor 31 extra bedden. Maar er is nog niets gebeurd.

De verzekeraars zeggen dat zij dat geld pas kunnen uitgeven wanneer het College tarieven gezondheidszorg (CTG) een tarief heeft vastgesteld. Maar dat kan dat pas doen wanneer de zorgverzekeraars en de VAZ een onderbouwde aanvraag heeft ingediend en die is er nog niet.

De minister is het nu zat. Dinsdag moeten ZN en VAZ uitleggen waarom zij nog geen aanvraag hebben opgesteld.

Er is al jaren een tekort aan ic-bedden voor kinderen, waardoor er vaak moet worden geleurd met kinderen voordat er een plaatsje voor hen gevonden wordt. Verleden maand stuurde Borst de academische ziekenhuizen een boze brief omdat er weinig terecht komt van uitbreiding van het aantal bedden. Zij dreigde toen zich vergaand te gaan bemoeien met de academische ziekenhuizen en het budget en de prioriteitstelling mede te gaan bepalen.

Vanaf volgend jaar valt het geld voor intensieve zorg aan kinderen onder de Wet bijzondere medische verrichtingen. Dat betekent dat het geld ervoor geoormerkt wordt en niet meer gebruikt kan worden voor andere dingen. Nu zit het nog in het gewone budget dat ziekenhuizen naar eigen inzicht over diverse posten verdelen.