DEN HAAG - Nederland telde vorig jaar 46.000 illegalen, maar het zouden er ook heel goed 116.000 kunnen zijn. Preciezere cijfers zijn op dit moment, op basis van bestaande ramingen, niet te geven.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek

Wel is duidelijk dat iets minder dan de helft van de illegalen afkomstig is uit de traditionele arbeidsmigratielanden Turkije en Marokko.