ROTTERDAM - PvdA-leider Bos daagt premier Balkenende uit om snel met hem in debat te gaan over de oplopende werkloosheid. Op een partijbijeenkomst in Rotterdam uitte Bos zaterdag zijn grote zorgen over de maatregelen van het kabinet die volgens hem funest uitpakken voor de werkgelegenheid in Nederland. "Dit kabinet maakt het alleen nog maar erger."

Hij wees onder meer op het versneld afschaffen van de fiscale regeling om laaggeschoolden aan het werk te helpen en de ruzie die het kabinet met de sociale partners uitvecht over het prepensioen en het Najaarsakkoord. Ook ligt er nog steeds het plan om een deel van de onroerendzaakbelasting af te schaffen, terwijl volgens Bos die lastenverlichting beter ingezet kan worden voor de banengroei.

De PvdA-leider zei tegenover zijn achterban dat "alle seinen op rood" staan. Hij verwees naar de werkloosheid die is opgelopen tot boven een half miljoen, de grote jeugdwerkloosheid en de lage economische groei.

Zalm

Bos zei zich flink gestoord te hebben aan het optreden van minister Zalm (Financiën), die zich volgens hem meer zorgen lijkt te maken over mogelijk gezichtsverlies in Brussel dan de economie en de banen in Nederland. In de ogen van Bos ging Zalm "bijna bedelen" om een vermaning van de Europese Unie voor het schenden van de Europese begrotingsregels door Nederland.

Bos wil nu eerst komende week een brief van het kabinet over hoe de verschillende maatregelen uitpakken voor de werkgelegenheid. Vervolgens wil hij, waarschijnlijk na het meireces, een debat met Balkenende.