DEN HAAG - Medicijnen tegen depressie op basis van de stof paroxetine moeten niet meer voorgeschreven worden voor kinderen en tieners onder de achttien. Dat stelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vrijdag. Het CBG volgt hiermee het advies van het Europese beoordelingscollege CPMP.

Op de officiële Nederlandse productie-informatie van Seroxat stond overigens al dat gebruik door kinderen wordt ontraden. Maar deze informatie wordt nu aangescherpt. De waarschuwing geldt niet alleen voor paroxetine (merknaam Seroxat), maar voor alle zogeheten SSRI's. SSRI's zijn een relatief nieuwe generatie antidepressiva, duizenden kinderen slikken ze en ze worden steeds vaker voorgeschreven.

Het CBG baseert haar advies op studies waaruit blijkt dat de kans op zelfmoord en agressie groter is bij kinderen en adolescenten die paroxetine slikken dan bij kinderen die dit middel niet krijgen. Bovendien werd de werkzaamheid niet voldoende aangetoond.

Strengere waarschuwing

Ook het suïcidaal gedrag van jongeren tussen de 18 en 29 jaar was hoger. Daarom waarschuwt het CBG artsen om mensen uit deze leeftijdsgroep zorgvuldig in de gaten te houden als ze het medicijn krijgen. Verder komt op de bijsluiter een strengere waarschuwing te staan voor de ontwenningsverschijnselen bij het stoppen met dit middel. Het advies is om geleidelijk af te bouwen over een periode van weken, of zelfs maanden.

In 2001 kregen ongeveer 4500 kinderen onder de achttien een SSRI voorgeschreven. Vorig jaar waren dat er 5000. Volgens cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen handelden de apothekers in Nederland in 2001 62.460 recepten voor mensen onder de twintig af. In 2003 waren dat er 66.929. Bij ongeveer vier recepten per jaar betekent dit dat toen iets meer dan 16.700 jongeren tot twintig jaar een SSRI kregen.

Geen alternatief medicijn

Er is op dit moment in Nederland geen alternatief medicijn voor de behandeling van depressies bij kinderen en adolescenten op de markt. Alleen het middel fluvoxamine (merknaam Fevarin) staat nog geregistreerd als een medicijn dat gebruikt kan worden bij de behandeling van obsessief gedrag en dwanghandelingen bij kinderen boven de acht jaar. Dat verandert niet.

Deze week nog stelde de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie dat het gebruik van SSRI's onder strenge voorwaarden wel degelijk verantwoord is. Alleen psychiaters zouden het middel moeten voorschrijven en de gebruikers zorgvuldig in de gaten moeten houden.