AMSTERDAM - De Amsterdamse politie moet steeds vaker vreemdelingen op vrije voeten stellen. Door een gebrek aan cellen is het niet mogelijk deze mensen, die eigenlijk het land uit moeten, langer vast te houden, schrijft korpschef J. Kuiper aan zijn burgemeester. J. Cohen heeft de brief doorgestuurd naar de minister en staatssecretaris van Justitie.

Volgens Kuiper zijn er niet genoeg politiecellen. Het tekort aan gevangeniscellen is nog groter. Opgepakte vreemdelingen moeten binnen tien dagen van een politiecel naar een cel van Justitie. Als er geen plek is, wordt de vreemdeling vrijgelaten. Volgens Kuiper gebeurt dit regelmatig. "Het gaat hier om potentieel verwijderbare vreemdelingen, waaronder ook criminelen en asielzoekers", aldus Kuiper.

De Amsterdamse korpschef schrijft dat alleen zijn vreemdelingenpolitie al behoefte heeft aan twintig tot dertig extra cellen. De toegezegde extra celcapaciteit in het grenshospitium is door gebrek aan gekwalificeerd personeel maar gedeeltelijk gerealiseerd, aldus Kuiper.

De korpschef verwijt de politiek het vreemdelingenbeleid wel hoog op de agenda te zetten, maar daarvoor niet de benodigde maatregelen te nemen. "De praktijk leidt ertoe dat bij de afweging voor wie de schaarse celcapaciteit beschikbaar dient te zijn, anderen dan de vreemdeling de voorkeur krijgen. Hoewel er alle begrip bestaat voor actuele problematiek rond openbare orde, is dit minder goed op te brengen voor andere beleidsonderwerpen zoals bijvoorbeeld de bolletjesslikkers", schrijft Kuiper.

Volgens de Amsterdamse korpschef worden de problemen alleen maar groter nu in het huidige politieke klimaat een stringenter vreemdelingenbeleid wordt bepleit. Justitie heeft nog niet gereageerd op de brief uit Amsterdam.